Łatwa I komfortowa implementacja

Zarządzanie flotą samochodową

Smart Fleet Management

Oprogramowanie pozwala efektywnie zarządzać działalnością floty samochodowej i wykonywać takie zadania jak:

- automatyzacja, planowanie i monitorowanie pracy działu transportu,
- organizacja i kontrolowanie wykonania prac naprawczych,
- pełne ubezpieczenie środków transportu,
- wprowadzenie monitorowania kosztów paliwa i oleju,
- opracowanie danych od firm paliwowych,
- księgowanie paliwa z kart przewozowych,
- analiza floty i wybór najlepszego składu dla optymalizacji wydatków i procesów biznesowych firmy,
- kontrola liczby i stanu opon oraz części zapasowych na stanie,
- planowanie i alokacja wydatków utrzymania i obsługi transportu samochodowego, kontrola utrzymanie transportu w stanie sprawności technicznej ,
- otrzymywanie operacyjnych oraz administracyjnych sprawozdań pod kątem działu centrów kosztów.

Moduły oprogramowania
System Smart Fleet składa się z podstawowych modułów. Każdy z nich pełni specjalistyczną funkcję od udzielania informacji, przez księgowość, po wyliczenia i kontrolę. W zależności od specyfiki i działań biznesowych firmy, skład modułów można zmienić lub udoskonalić.
Flota samochodowa oraz kierowcy
Podejmowane zadania:

- rejestrowanie i monitorowanie wszystkich umów nabycia środków transportu
- rejestrowanie/przerejestrowanie/wyrejestrowanie z wydrukiem wszystkich formularzy
- monitorowanie przemieszczenia środków transportu po jednostkach firmy
- prowadzenie bazy danych dla każdego środka transportu (informacje o aucie, dane rejestracji, utrzymanie, region eksploatacji, wyznaczenie limitu paliwa, przebieg, dane ubezpieczeniowe itd.)
- prowadzenie jednolitego katalogu informacyjnego o kontrahentach i osobach prywatnych
- hierarchia działów firmy
- rejestracja danych kierowców i przechowywanie zeskanowanych kopii dokumentów
Oferta obsługi
Automatyzujemy następujące działalności działu serwisowego:

- przyjmowanie ofert obsługi menadżerów serwisu
- uszkodzenia i śledzenie operacji
- wybór wykonawców i dostawców części zapasowych
- monitorowanie statusu ofert
- sprawozdawczość obciążenia personelu
Napływające rachunki z warsztatów I wewnętrzne umowy zlecenia
Oprogramowanie pozwala na:

- kontrolowanie pracy z zewnętrznymi/wewnętrznymi usługodawcami
- wprowadzenie do systemu danych o nabytych towarach oraz usługach
- zautomatyzowane informowanie o opłatach rachunków księgowych
- monitorwanie dokumentów księgowych
Monitorowanie paliwa
Moduł pozwala wykonać następujące zadania w zakresie zakupu oraz wykorzystania paliwa przez flotę:

- monitorowanie kart paliwowych
- monitorowanie napraw (czeków kart paliwowych)
- monitorowanie kart przewozowych i księgowanie paliwa
- obliczenie stanu paliwa
- import danych ze sprawozdań firm paliwowych
  Monitorowanie opon i części zapasowych
  Moduł jest przeznaczony do wykonania następujących zadań w zakresie monitorowania opon:

  - indywidualne monitorowanie opon
  - lokalizowanie
  - zarządzanie sezonową zmianą opon
  - kontrolowanie stanu opon
  - monitorowanie sezonowej zmiany opon
   Integracja z oprogramowaniem księgowości
   SmartFleet pełni następujące funkcje:

   - przekazanie napływających od usługodawców rachunków we wszystkich sferach działalności (zakup auta, ubezpieczenie, rejestracja i inne opłaty);
   - otrzymanie danych o płatności od oprogramowania księgowości
   - załadowanie na oprogramowanie księgowości innych niezbędnych danych
   Ubezpieczenia i zdarzenia ubezpieczeniowe
   Główne zadania w kwestii ubezpieczeń to:

   - prowadzenie bazy danych dotyczącej ubezpieczenia każdego auta floty
   - monitorowanie zdarzeń ubezpieczeniowych
   - analizowanie strat floty
   - rewaluacja floty
   Systemy zarządzania dokumentami
   Moduły przeznaczone do obsługi obrotu dokumentów :

   - system praw użytkownika
   - system statusu dokumentów
   - przechowywanie zeskanowanych kopii dokumentów
   - system powiadomień
    Aplikacje mobilne
    Aby wprowadzić karty przewozowe kierowców
    System jest przeznaczony do samodzielnego wprowadzenia przez kierowców elektronicznych kart przewozowych. To pomaga odciążyć pracowników działu transportu, zautomatyzować kontakt z kierowcami, skrócić czas utworzenia list przewozowych, wykluczyć przypadki (celowego bądź przypadkowego) nieprawidłowego wprowadzenia danych.

    System pełni następujące funkcje:

    - Zautomatyzowane wprowadzenie, resetowanie oraz samodzielne odzyskanie hasła;
    - Wprowadzenie danych listu przewozowego do systemu (co miesiąc, z codziennymi; szczegółami przebiegu i celu przejazdu oraz napraw);
    - Obecność w liście przewozowym danych o: całkowitym przebiegu, naprawach, wydatkach, stanie paliwa, współczynniku nadprogramowych wydatków, ...;
    - Monitorowanie wprowadzenia danych – wykaz paliwa pozostałego w baku;
    - Możliwość sterowania procesem przekroczenia kamieni milowych przez działalność (złożony, sprawdzony, nadanie klientowi w celu usunięcia błędów) z zamieszczeniem statusu w systemie oraz wysłaniem powiadomień odpowiednim osobom;
    - Monitorowanie wypełnienia poprzednich listów przewozowych;
    - Możliwość wydruku formularzu listu przewozowego na konkretny miesiąc bądź dzień;
    - Możliwość otrzymania danych o trasach od dostarczyciela monitoringu GPS.
    Dla mechaników
    Moduły są przeznaczone do zdalnej pracy z mechanikami znajdującymi się w warsztacie samochodowym:

    - przedstawienie zadań mechanikom
    - monitoring rozpoczęcia i zakończenia prac
    - przechowywanie zeskanowanych kopii dokumentó
    - system łączności między mechanikiem oraz menadżerem serwisowym
     Dla pracowników magazynu
     Moduły są przeznaczone dla zdalnej pracy z magazynierami znajdującymi się w magazynie :

     - wydanie mechnikom i kierowcom części zapasowych oraz materiałów
     - monitorowanie wydania przez przełożonego
     - przechowywanie zeskanowanych kopii dokumentów

     Aleja Palladina 46/2,
     Kijów, Ukraina, 03680
     Tel: +380 98 150 9994
     E-mail: soft@sfss.pro
     Developers Office
     Kontakt
     Zapraszamy do kontaktu.
     Naprawdę lubimy komunikować się z naszymi klientami.
     Representative in Poland

     ul. Wałbrzyska 11/85,
     02-739 Warszawa, Poland
     tel.: +48 882 734 653
     E-mail: ib@sfss.pro
     Made on
     Tilda